Bjelkelag

Bjelkelag leveres som åpne konstruksjoner for enkel føring av ventilasjon, sanitær og andre tekniske føringer. Det legges spon eller gulvplater som er forberedt for vannbåren varme. Gulv til våtrom kan senkes og forsterkes for påstøp på byggeplass.

Bjelkelagselementer er en naturlig del av en «elementpakke» for å få bygget raskt under tak.

Bjelkelag - Mjøstårnet