lederskifte

Ny daglig leder i RVT AS

Foto: RVT

Foto: RVT

Styret i RVT AS har tilsatt Andreas Solbakken Barli som ny daglig leder 

Skiftet har vært planlagt over tid og trer i kraft 01.01.2019.

Lederskiftet kommer som følge av at vi ser behov for endringer i en periode med utsikter til kraftig vekst i et spennende marked. I samarbeidet med hovedaksjonær Taasinge Elementer AS er det behov for økonomisk kompetanse og ledelse gjennom endringsprosesser. Dette mener RVT ivaretas best med Andreas i lederrollen.

Per Arne Barli tiltrer stilling som seniorrådgiver i stab og tar samtidig midlertidig rolle som prosjektsjef. Prosjektsjef skal ha ansvar for å lede prosjektledere i gjennomføringsfasen, fra salg til overlevert kunde.

RVT har en klar målsetting om å tilføre menneskelige ressurser i forkant av vekst og har kommet langt i den planlagte rekrutteringen for 2018 og 2019. Nye mennesker betyr grundig opplæring og erfaringsoverføring i strukturerte prosesser. 

Vi har opparbeidet oss et godt renommé og tar ansvar for krevende prosjekter fra salg til ferdig monterte leveranser. For RVT er endringer i ledelsen ett av flere virkemidler for å stå støtt i fremtiden.

Henvendelser vedrørende lederskiftet kan rettes til:

Per Arne Barli, tlf. 90 69 20 01, eller
Andreas Solbakken Barli, tlf. 90 24 45 82