Tønsbergprosjektet – Sykehuset i Vestfold (SiV) er i gang med et stort og nyskapende prosjekt som inneholder bygninger for psykiatri og somatikk med samlet areal på 44.468 m2.

Ringsaker Vegg- og Takelementer AS har prosjektert, produsert, montert og blåseisolert klimavegger på Somatikk bygget på ca 10.480 m2.

RVT leveransen inneholder følgende:
• Prosjektering av klimavegger
• Produksjon av klimavegger for alu og tegl
• Produksjon av klimavegger for betong (påforingsvegg)
• Produksjon av klimavegger teknisk etasje
• Produksjon av klimavegger med steniplater
• Produksjon av gesimselementer
• Montasje og blåseisolering av klimavegger

Status:
Bygget er delt i to deler, bygg E og bygg J. Per i dag så er klimavegger for bygg E ferdig montert, blåseisolert og overlevert kunde. Bygg J er også ferdig montert, men det foregår nå blåseisolering og komplettering av elementskjøter