Takelementer

Vi leverer isolerte, uisolerte, luftede ås- og sperretak med fritt spenn inntil 12 meter. Takene bør ha et fall på minimum 10 grader.

Takene kan leveres med steinlekter, med papp eller membran, forberedt for kobber/sink- eller andre platetekkinger. På undersiden kan vi levere diffusjonssperre og lekter tilpasset forskjellige typer himling, brann og lydkrav.

Takelementer